Mergi sus
Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa. - Ioan Slavici

Liceul Ioan Slavici prezentare

Liceul “Ioan Slavici”, înfiinţat la 15.09.2001 este o şcoală particulară, acreditată în baza Ordinul Ministrului 4126 din 11.05.2009.

Liceul a fost înființat în cadrul Fundației pentru Cultură și Învățământ Ioan Slavici. S-a optat pentru o specializare care să asigure o calificare în domeniu economic, pentru a răspunde nevoilor existente pe piața muncii și de asemenea pentru a oferi tinerilor absolvenți posibilitatea de a găsi mai ușor un loc de muncă.

Începând cu 2009 liceul este de sine stătător, dar păstrează legături strânse de colaborare cu Fundația-Universitatea Ioan Slavici și instituțiile partenere, ca de exemplu Parcul Științific și Tehnologic Tim Science Park, Titus SRL.

Din 2015, Liceul este membru al Asocietiei pentru Integrare Europeană Ioan Slavici (AIEIS) – clusterul WESTTIM.

Începând cu 2018, din dorința de a răspunde noilor cerințe și provocări de pe piața muncii, în cadrul liceului se înființează o secție de învățământ profesional dual.

Facilitățile actuale ale liceului susțin un mediu solid pentru educația elevilor in domeniu economic.

Activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii învăţământului sunt cele realizate prin activităţi de pregătire suplimentară la limba şi literatură română, matematică, geografie, istorie, limbi moderne. Aceste activități garantează îmbunătăţirea procentului de promovare a bacalaureatului.

La fel, participarea la diverse activitǎţi extracurriculare are menirea să îmbogăţească cunoştinţele şi să formeze deprinderi, să stimuleze şi să amelioreze comportamente sociale. Astfel de activități sunt: concursuri, expoziţii cu lucrări ale elevilor, vizite, excursii, acţiuni de voluntariat (colectare ajutoare pentru copii şi bătrâni, colectare de materiale refolosibile şi valorificarea lor), serbări şcolare, corespondenţa cu colegi din ţară şi străinătate, concursuri sportive la nivelul şcolii , între clase paralele şi între şcoli etc.

Aceleaşi rezultate pozitive obţinem şi prin încurajarea participării elevilor la concursuri şi activităţi desfăşurate în cadrul unor proiecte de parteneriat/colaborare la nivel local, naţional şi internaţional.

În concluzie dorim să oferim elevilor cele mai propice condiții pentru dezvoltarea abitilitatilor necesare unei vieți intelectuale și a unei cariere de succes. Iar pentru cei care doresc să-și continue studiile, Universitatea “Ioan Slavici” promovează aceleași valori și principii în dezvoltarea intelectuală și profesională pentru toți cei care doresc să-și construiască un viitor în domeniul ingineriei și științelor economice.

Documente administrative

Vezi documentele administrative ale LIS