Mergi sus

Acte necesare înscrieri liceu/învăţământ profesional dual

  •  Certificat de naştere – copie legalizată
  •  Carte de identitate – copie xerox
  •  Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul)
  •  Foaie matricolă – original
  •  Adeverinţă medicală – de la medicul de familie
  •  2 fotografii 3/4
  •  100 RON – taxa de înscriere
  •  Dosar plic

Info generale

NU se aplică penalizări sau taxe suplimentare pentru întârzieri ale plății taxelor sau corigențe.