Mergi sus

Săptămâna Școala Altfel - balon in aer

Săptămâna Școala Altfel

“Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul elevilor. Acesta este un program dedicat activităților extracurriculare și extrașcolare. În această săptămână specială, școlile se străduiesc să le ofere tinerilor cele mai interesante experiențe de învățare neconvențională.

Timp de o săptămână orele normale sunt înlocuite de activități speciale, pe care părinții, elevii și profesorii le pot stabili și organiza împreună.

Activitățile sunt organizate de luni până vineri, iar numărul de ore petrecut trebuie să fie egal cu numărul de ore petrecut în mod normal în sălile de clasă. Elevii care lipsesc de la ”Școala Altfel” vor primi absențe în catalog.

Programul naţional “Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi organizat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

Activităţi şcolare şi extraşcolare

Cercul de științe aplicate

În cadrul Liceului a fost înființat Cercul de Științe Aplicate – un cadru liber, nonformal, în care elevii, alături de profesori, învață despre modul în care se aplică știința în viața de zi cu zi.

Și nouă ne pasă de viață!

Această activitate presupune creșterea plantelor în zone urbane – interiorul clădirilor și se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp (1 semestru). În cadrul acestei activități am învățat despre ecologie, sustenabilitate și cum să susținem activități pe termen lung.

Interviul de angajare

Ideea acestei activități a pornit de la activitățile prezentate de partenerii noștri din proiectul Deschooling. Astfel, ne-am hotărât să invităm un specialist în HR pentru a simula cu elevii un interviu de angajare, astfel încât elevii să își facă o imagine cât mai reală despre lumea muncii.

Proiectul Erasmus+

Youth Bridges To Reach Efficient European Citizenship Awareness, care are câte un partener din România, Marea Britanie, Germania, Turcia, Italia, Suedia, Grecia, – în implementare în anii școlari 2015-2016 și 2016-2017 (2 ani). În cadrul proiectului YBRECA, activitățile din primul an au vizat, printre altele, conțtientizarea de către elevi a conceptelor de cetățenie europeană și de multiculturalitate. Pentru profesori, activitățile au vizat implementarea a noi metode de predare în context multicultural european.

Proiectul Erasmus+

De-schooling in school: re-shaping school practices to bring motivation, grit and choice in disadvantaged youth learning, în care partenerii sunt din România, Cipru, Marea Britanie și Turcia, – în implementare în anii școlari 2015-2016 și 2016-2017 (2 ani). În cadrul proiectului DE-SCHOOLING, activitățile din primul an au vizat printre altele implicarea elevilor în viața comunității, la nivel școlar și încurajarea lor de a lua decizii pentru viitor. Au fost derulate module prin care s-a urmărit în special dezvoltarea competențelor de antreprenoriat și pentru viață, dar și activități de stimulare a creativității și de autocunoaștere. Mai mult decât atât, datorită caracterului episodic al activităților, elevii au învățat să își planifice activitățile pe termen mediu și lung.

Proiectul IPA

Îndrumarea elevilor către formarea unor cariere de succes prin colaborare transfrontalieră, în colaborare cu Liceul Nikola Tesla din Vârșeț, Serbia, – în implementare în anii școlari 2015-2016 și 2016-2017 (9 luni). În cadrul proiectului IPA ”Îndrumarea elevilor către formarea unor cariere de succes prin colaborare transfrontalieră”, elevii de la cele două licee au înființat 10 firme de exercițiu și au fost dobandite competențe antreprenoriale specific mediului transfrontalier.