Mergi sus

Youth Bridges To Reach Efficient European Citizenship Awareness

Proiectul Erasmus+ “ Youth Bridges To Reach Efficient European Citizenship Awareness”, care are câte un partener din România, Marea Britanie, Germania, Turcia, Italia, Suedia, Grecia, – în implementare în anii școlari 2015-2016 și 2016-2017 (2 ani). În cadrul proiectului YBRECA, activitățile din primul an au vizat, printre altele, conțtientizarea de către elevi a conceptelor de cetățenie europeană și de multiculturalitate. Pentru profesori, activitățile au vizat implementarea a noi metode de predare în context multicultural european.